อัตราค่ารักษาพยาบาล

Home / อัตราค่ารักษาพยาบาล

อัตราค่ารักษาพยาบาล

อุดฟัน900-2,800 บาท/ซี่
ขูดหินปูน1,000-2,000 บาท/ครั้ง
ถอนฟัน1,000-2,000 บาท/ครั้ง
ถอนฟันคุด2,500-4,000 บาท/ครั้ง
ผ่าตัดฟันคุด3,000-8,000 บาท/ครั้ง
ผ่าตัดฟันฝัง6000-10,000 บาท/ครั้ง
รักษารากฟันหน้า8,000-10,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันกรามน้อย10,000-12,000 บาท/ซี่
รักษารากฟันกรามใหญ่12,000-14,000 บาท/ซี่
เดือยฟันไฟเบอร์4,000-5,000 บาท/ซี่
ครอบฟัน(โลหะธรรมดาเคลือบกระเบื้อง)10,000 บาท/ซี่
ครอบฟันเซอร์โคเนียม(Metal Free)16,000 บาท/ซี่
ฟอกสีฟันระบบ NATURAL+9,000 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน5,000 บาท
รักษาโรคเหงือก2,500 บาท/ครั้ง

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันระบบBracket40000-70000
Ceramic Bracket 70000-100000
Invisalign Express 50000-70000
Invisalign Lite 80000-135000
Invisalign Moderate 150000
Invisalign Comprehensive 170000
Vivera Retainer 30000
Retainer ( upper and down arch ) 3000
Retainer ( upper and down arch ) 5000

ทันตกรรมรากฟันเทียม

Titanium Impalnt
Dentium/NeoBiotech (korea ) 45000
NeoDent(Straumann group)55000
Straumann ( Switzerland )
Straumann Ti SLA ( Switzerland ) 70000
Straumann (TiZr)Roxolid ( Switzerland ) 75000
Straumann Roxolid Active( Switzerland ) 80000
Nobel Biocare ( Sweden )3000
NobelActive5000
Zirconia implant
Straumann Pure90000
ICX75000
Customize Implant
Replicate 150000

Contact Us

  • Daily

    จันทร์-เสาร์ 10.00 – 20.00

  • ติดต่อเรา

    (+66)-91-881-7557

  • สถานที่ตั้งคลินิก

    ชั้นสอง อาคาร MS SIAM TOWER,ถนนพระรามสาม ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ