ตรวจสุขภาพฟัน และช่องปาก

คนส่วนใหญ่รู้ความสำคัญของการไปตรวจฟันทุก6เดือน ถึงอย่างนั้นหลายๆคนก็ยังละเลยสุขภาพฟันตนเอง โดยมีเหตุผลต่างๆ นาๆ เช่น ไม่มีเวลา กลัวเจ็บ กังวลว่าจะถูกต่อว่าที่ไม่ดูแลรักษาฟัน เมื่อคุณละเลยการตรวจฟัน คุณมักจะมาพบทันตแพทย์เมื่อมีเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น แล้วการรักษาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมักมีความเจ็บปวด ทำให้ส่งผลกลับไปอีกครั้งว่ากลัวทันตกรรมเพราะความเจ็บปวด ทางที่ดีที่สุดที่จะ     หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการรักษาฉุกเฉินคือ ดูแลฟันและเข้าตรวจกับทางทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้เข้าพบอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน บางกรณีทันตแพทย์อาจแนะนำให้เข้าพบบ่อยกว่านั้นยกตัวอย่างเช่น คนไข้มีอาการของโรคเบาหวานร่วมด้วยก็ควรปรึกษาทันตแพทย์ว่าควรเข้าตรวจบ่อยขึ้นแค่ไหน

ข้อดีของการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอคือ

  • การดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ฟันและเหงือกอยู่ในสภาพดีที่สุดอยู่เสมอ
  • ป้องกันการติดเชื้อหรือการพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆทำให้ป้องกันไม่ให้ปัญหาลามไปมากกว่าที่ควร
  • ทันตแพทย์สามารถตรวจพบมะเร็งช่องปากได้ ซึ่งการพบอย่างรวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้
  • ทันตแพทย์สามารถดูได้ว่าวิธีการที่คุณแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันนั้นใช้อย่างถูกต้องหรือไม่
  • คุณสามารถสอบถามทันตแพทย์ถึงวิธีการบำรุงรักษาสภาพฟันและวิธีการจัดการปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับช่องปากได้
  • หากเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในช่องปาก ทันตแพทย์จะช่วยคุณวางแผนวิธีการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้นได้
  • การดูแลทำความสะอาดจากผู้เชี่ยวชาญช่วยป้องกันไม่ให้คนไข้มีกลิ่นปาก

สิ่งสำคัญ

คนเรามักละเลยสุขภาพช่องปาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว เช่นฟันผุเป็นต้น จะไม่เกิดความเจ็บปวดจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นกับฟันจนถึงระดับหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับสุขภาพและช่องปากของคุณเลย ตรวจกับทันตแพทย์ประจำทุก 6 เดือนเป็นการช่วยให้ฟันของคุณอยู่กับคุณได้นานที่สุด

ค่าใช้จ่าย