การถอนฟันคุด

การถอนฟันคุด จะทำการรักษาต่อเมื่อภายในช่องปากนั้นมีพื้นที่ไม่เพียงพอแก่ฟันคุดจะขึ้นมา ทำให้เกิดการติดเชื้อ เบียดฟันอื่น หรือเกิดความเจ็บปวดได้ แนะนำให้ถอนฟันคุด แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่เกิดผลเสียอะไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เมื่อไหร่ที่ทันตแพทย์จะถอนฟันคุด ?

การถอนฟันคุดจะทำเมื่อฟันรอบๆได้รับผลกระทบเช่น :

รู้สึกเจ็บปวด

เกิดความเสียหายกับฟันข้างๆ

ฟันคุดเกิดการติดเชื้อ

เกิดก้อนเนื้อซีสรอบๆฟัน

เกิดโรคแทรกซ้อนจากการจัดฟัน

เกิดความเสียหายกับกระดูกรอบๆ

การถอนฟันคุดมีความเสี่ยงไหม ?

โดยปกติแล้ว การถอนฟันคุดไม่ทำให้เกิดผลเสียในระยะยาว ปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้

01

โพรงฟันติดเชื้อจากเศษอาหารหรือแบคทีเรียที่ติดอยู่

02

ภาวะเบ้าฟันแห้ง

03

เกิดความเสียหายกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการชาที่ลิ้น ริมฝีปาก หรือคาง

04

กระดูกฟันกรามส่วนล่างอ่อนแอลง