จำเป็นต้องถอนฟันเมื่อไหร่ ?


การถอนฟันเกิดขึ้นได้บ่อยมาก ถือเป็นหนึ่งในรากฐานของทันตกรรมเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเข้าใจว่าขั้นตอนการถอนฟันเป็นอย่างไร

สาเหตุที่ต้องทำการถอนฟัน

01

ฟันเสียหาย

ตั้งแต่ฟันแตกไปจนถึงโรคเหงือก มีอาการที่ทำให้ฟันเสียหายหลายอย่างที่จำเป็นต้องทำการถอนฟัน บางกรณีที่คนไข้มีฟันผุหรือแตกอย่างมาก การถอนฟันอาจเป็นทางเลือกเดียวของการรักษา

ทันตแพทย์อาจวิเคราะห์ให้การถอนฟันเป็นตัวเลือกจากการรักษาอื่น ๆ ที่อาจมีผลเพียงระยะสั้นหรือมีราคาสูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น ฟันของคนไข้ไม่สามารถรองรับการรักษารากฟันได้ทำให้จำเป็นต้องถอนฟัน อย่างไรก็ตามคนไข้โรคเหงือกหลายท่านจำเป็นต้องได้รับการถอนฟันโดยเฉพาะเมื่อกระดูกได้รับความเสียหายมากและฟันใกล้จะหลุดร่วงแล้ว

02

ฟันมีตำแหน่งที่ผิดปกติหรือไม่สามารถทำงานได้ปกติ

ฟันมีตำแหน่งผิดปกติเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฟันจำเป็นต้องได้รับการถอน ยกตัวอย่างเช่น ทันตแพทย์ถอนฟันคุดของคนไข้ออกเพื่อที่จะระงับความปวดแก้มที่เกิดจากการสีกันของฟันกรามที่ผิดปกติที่หากปล่อยไว้นอกจากจะทำประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ได้เลยแล้วนั้น ยังทำให้เพิ่มโอกาสการเกิดปัญหาทางทันตกรรมอื่นๆได้อีก บางกรณีเช่นคนไข้มีฟันคุดขึ้นมาแต่ไม่มีฟันซี่ตรงข้ามที่ทำให้มันสามารถขบเคี้ยวได้ นอกจากจะทำความสะอาดได้ยากแล้ว ยังมีโอกาสมากที่จะเกิดฟันผุได้อีก การถอนฟันจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกรณีนี้

03

ปัญหาจากการจัดฟัน

เมื่อวางแผนการจัดฟัน ทันตแพทย์อาจแนะนำให้เพิ่มความยาวของกรามโดยการถอนฟันบางจุดออก

บางครั้งการถอนฟันอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมทำให้ปัญหาในการเคี้ยวหรือแม้กระทั่งปัญหาฟันกราม อีกทั้งช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการถอนฟันสามารถทำให้เกิดการติดค้างของเศษอาหารนำมาซึ่งโรคเหงือกและฟันผุได้

การถอนฟันไม่จำเป็นต้องเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาทันตกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวของกับสุขภาพฟันของคนไข้ การรักษาทันตกรรมที่ดีควรมีการวางแผนและอธิบายผลที่ตามมาหรือปัญหาให้คนไข้ฟังอย่างละเอียด

สิ่งสำคัญ
เราควรจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรถอนฟัน เพราะฟันรอบข้างของฟันที่ถูกถอนจะถูกดึงให้เอียงไปสู่ช่องที่ว่างอยู่ หากไม่วางแผนการถอนฟันให้ดีก็จะเกิดผลเสียอย่างมากแก่สุขภาพช่องปากของคนไข้ได้