เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์)


การเคลือบฟันเทียม หรือวีเนียร์นั้น คือการใช้ Porcelain ซึ่งเป็นวัสดุสีเหมือนฟันบาง ๆ มาเคลือบฟันบริเวณด้านหน้าของผิวฟันเพื่อแก้ความผิดปกติของรูปร่างฟัน วีเนียร์ ช่วยลดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ และใช้เพื่อแก้ไขรูปร่าง และสีของฟันได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

การครอบฟันด้วยเซรามิก สามารถรักษาฟันที่มีสีผิดปกติ เสียหาย เรียงผิดรูป หรือมีช่องว่างระหว่างฟันได้ การครอบฟัน (วีเนียร์) นั้น คุณสามารถเลือกเฉดสี และรูปร่างของฟันให้เหมาะสมกับรอยยิ้มของคุณได้มากที่สุด

โดยปกติแล้วนั้นวัสดุครอบฟันเซรามิก (วีเนียร์) จะมีความหนาน้อยกว่า 1 มม. ในบางกรณีนั้นไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมฟันก่อนทำวีเนียร์ พื้นผิวของครอบฟันเซรามิกที่ถูกจัดทำขึ้นตามความเหมาะสมนั้นจะติดอยู่กับฟันด้วยการใช้เทคนิคในการยึดติดที่สร้างขึ้นมาใหม่

วัสดุเซรามิกขั้นสูง คุณภาพดี


เราเลือกใช้เซรามิกประเภท Ivoclar Emax ซึ่งทันตแพทย์ทั่วโลกมองว่าเป็นวัสดุที่ใช้ทำฟันเทียม (วิเนียร์) ได้ดีที่สุดในโลก ด้วยโอกาสสำเร็จถึง 99% Emax กลายเป็น “วัสดุ” ทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำทันตกรรมเพื่อเสริมความงามให้ฟันอย่างดูเป็นธรรมชาติ Emax มีขนาดบางมาก และถูกเชื่อมติดกับฟันด้วยการใช้เทคนิคขั้นสูง

สีของเคลือบฟันเซรามิก (วีเนียร์) ด้วย Emax นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาผ่านไป เซรามิกถูกกดลงบนฟันอย่างแน่นหนาทำให้คราบต่าง ๆ ไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้

หากพบทันตแพทย์ และรักษาสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ การเคลือบฟันนี้จะอยู่ได้นานถึง 15-20 ปี

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซรามิก


ทันตแพทย์ของเราจะทำการออกแบบวัสดุเคลือบฟันเทียมโดนใช้แวกซ์บนแม่พิมพ์หินก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าฟันที่ออกแบบมาใหม่จะเป็นที่พึงพอใจของคนไข้ นอกจากนี้สิ่งที่เราแตกต่างจากการทำวีเนียร์ทั่วไปคือ เราทำให้คนไข้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้เห็นผลลัพธ์ว่าฟันของท่านจะออกมาเป็นแบบไหนก่อนที่จะเริ่มการรักษา ซึ่งวิธีการทำแบบนี้เรียกว่า การทดสอบ (Try-in)

คนไข้จะสามารถดูได้ว่าพึงพอใจกับขนาด และรูปร่างของฟันหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มเตรียมการรักษา เราต้องการแน่ใจว่าคุณจะมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ออกมา ด้วยเหตุนี้เราจึงเน้นให้ทันตแพทย์ และคนไข้ร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

ขั้นตอนการติดตั้งครอบฟันเทียมแบบเซรามิก

ขั้นตอนที่ 1: หลังจากที่คนไข้รู้สึกอุ่นใจกับคำปรึกษาจากเราแล้ว คุณหมอจะทำการพูดคุยถึงขั้นตอน การติดตั้งฟันปลอม และประเมินความคาดหวัง (สามารถทำขั้นตอนนี้ได้ผ่านทางออนไลน์ หากคนไข้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย)

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อคนไข้เข้าพบเราครั้งแรก เราจะทำการพิมพ์ปากเพื่อวินิจฉัยโครงสร้างของฟัน  ห้องปฏิบัติการทันตกรรมใช้ความชำนาญทางด้านเทคนิคในการผลิตแม่พิมพ์ที่ได้รับการทดสอบ ภายในช่องปากของคนไข้เพื่อกำหนดผลลัพธ์ตามที่ได้คาดหวังไว้

ขั้นตอนที่ 3: เนื่องจากคนไข้จะต้องใช้เวลารอคอยฟันปลอมชุดสุดท้ายจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลา 1 อาทิตย์ ดังนั้นชุดฟันปลอมชั่วคราวที่ได้จากการพิมพ์ปากจะถูกจัดเตรียมเอาไว้ให้คนไข้

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อได้รับฟันปลอมที่ได้รับการตรวจสอบกลับมาจากห้องปฏิบัติการแล้ว จะทำการทดลอง ใส่ฟันปลอมเข้าไปภายในช่องปากของคนไข้ ควรดูฟันปลอมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ และแสงจากหลอดไฟภายในห้อง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5: เมื่อคนไข้พอใจกับฟันปลอมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ฟันปลอมจะถูกยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์  ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ และจะต้องเข้าพบคุณหมอ 2-3 ครั้ง

การออกแบบทันตกรรมขั้นสูง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคทันตกรรมในคลินิคของเรา ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และผสมผสานประสบการณ์ด้านศิลปะ กับเทคนิคด้านทันตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน พวกเขาให้ความช่วยเหลือด้านบริการทันตกรรมที่คลินิค Smile & Shine อย่างประเมินค่าไม่ได้ ด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนรักษา วัสดุที่่ใช้ และเทคนิคขั้นสูงให้กับการผลิต และการติดตั้งอย่างมีคุณภาพ

เราตระหนักถึงความแตกต่างว่าการทำงานในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยของผู้เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมที่มีคุณภาพสูงมีผลต่อด้านคลินิค และความงามของคนไข้ของเรา บริการผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมระดับโลกที่เราให้บริการมีดังต่อไปนี้:

  • ให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อคำแนะนำในการรักษาด้านทันตกรรมที่เหมาะสมที่สุด
  • การออกแบบทันตกรรมขั้นสูง และประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่มีคุณภาพสูง
  • ทันตกรรมที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกำหนดตำแหน่ง
  • ใช้วิธีการแสกน และแสดงเทคโนโลยี CAD-CAM เพื่อแสดงผลลัพธ์ ก่อนการรักษา
  • เทคโนโลยีล่าสุดที่ผสมผสานทักษะทางศิลปะแบบดั้งเดิมของผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือเข้ากับการ บูรณะฟันที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างรอยยิ้มที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ