ประสบการณ์ในการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมรากเทียมเกิดขึ้นครั้งแรกที่สวีเดนเมื่อ30ปีก่อน ตั้งแต่นั้นทันตกรรมรากเทียมได้มีการปรับปรุงเเละพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีช่วยทำให้รากฟันเทียมให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับศัลยแพทย์ทางทันตกรรมและผู้ป่วย
การปลูกถ่ายทันตกรรมรรากฟันเทียมยังถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ใหม่สำหรับคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการการรักษารากฟันเทียมไม่ทราบว่า รากฟันเทียมคืออะไร การออกแบบรากฟันเทียมทันตกรรมได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยการปรับปรุงพื้นผิวของรากฟันเทียมการเชื่อมต่อชิ้นส่วนให้ดีขึ้นและคุณสมบัติด้านความแข็งแรงโดยรวมให้ดีขึ้น ทันตกรรมรากฟันเทียมได้รับความนิยมมากขึ้นกับผู้ป่วยที่มีฟันที่ฟันแท้ได้รับความเสียหายหรือฟันแท้ที่หายไปบางส่วน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทพญ.นลัทได้รับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาวิชาชีพทางด้านทันตกรรมอย่างต่อเนื่องในสาขาต่างๆเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม ทพญ.นลัทสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนของการรักษารากฟันเทียมรวมทั้งการประเมินรากฟันเทียม ทั้งการผ่าตัดรากฟันเทียมทุกชนิด วิธีการปลูกกระดูกและการยกไซนัส


การสแกน CT ทางทันตกรรมใช้เพื่อจัดเตรียมภาพ 3 มิติของกระดูกขากรรไกร การใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ทำให้ทันตแพทย์ของเราสามารถวางรากฟันเทียมได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ขั้นตอนของการใส่รากฟันเทียมมักใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยปกติแล้วจะมีความรู้สึกระคายเคืองเพียงเล็กน้อยหลังการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

 

 

กระบวนการรักษา


เมื่อมีการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ  3-6 เดือน เพื่อให้รากเทียมยึดกับกระดูกบนขากรรไกร กระบวนการนี้เรียกว่า osseointegration หลังจากที่ร่างกายตอบสนองต่อรากฟันเทียมดีแล้ว จะถึงขั้นตอนที่นำสะพานฟันหรือครอบฟันมายึดติดกับรากฟันเทียม

Smile and Shine Dental Clinic เรามุ่งมั่นที่จะให้การรักษารากฟันเทียมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันที่หายไป เรามีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง รากฟันเทียมทันตกรรมได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จในกว่า 95%  คลินิกของเรามีการดูแลที่มีมาตรฐานสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สำหรับผู้ป่วยของเรา