ทางเลือก


การรับมือกับฟันที่หลุดร่วงหลายซี่พร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณคิดที่จะรักษาต้องตัดสินใจทางเลือกให้ดีว่าแบบไหนเหมาะสมกับคุณที่สุด ด้านล่างนี้เป็นตัวเลือก 3 ตัวเลือกหลักๆ ที่ใช้ในการรักษาการสูญเสียฟัน