โปรโมชันรากฟันเทียม(ถึง31ธค 2561)

ยี่ห้อ/ประเทศที่ผลิต ราคารากเทียม ครอบฟันชุดที่1(ชั่วคราว) ครอบฟันถาวรบนรากเทียม การรับประกัน
Dentium หรือ Osstem (เกาหลี) 29,000THB FREE 9,500(ครอบโลหะเคลือบกระเบื้อง)
หรือ
15,500(ครอบฟันเซรามิคล้วน)
5ปี
Nobel Biocare รุ่น NobelActive 49,500THB FREE 9,500(ครอบโลหะเคลือบกระเบื้อง)
หรือ
15,500(ครอบฟันเซรามิคล้วน)
ครอบฟัน 5 ปี
ชิ้นส่วนของรากเทียมตลอดอายุการใช้งาน
Straumann - Standard plus 55,000 FREE 9,500(ครอบโลหะเคลือบกระเบื้อง)
หรือ
15,500(ครอบฟันเซรามิคล้วน)
ครอบฟัน 5 ปี
ชิ้นส่วนของรากเทียมตลอดอายุการใช้งาน
Replicate 100,000 FREE 9,500(ครอบโลหะเคลือบกระเบื้อง)
หรือ
15,500(ครอบฟันเซรามิคล้วน)
ครอบฟัน 5 ปี
ชิ้นส่วนของรากเทียมตลอดอายุการใช้งาน
* ไม่รวม 3D CBCT SCAN, ยา, หรือกรณีที่ต้องปลูกกระดูก

แพคเกจนี้รวมถึง

 • ปรึกษาและวางแผนการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • แบ่งชำระได้สามงวด
 • ถ่ายภาพเอกซเรย์ครั้งที่สองเป็นต้นไป จนสิ้นสุดการรักษา
 • ครอบฟันชั่วคราว
 • ค่าพิมพ์ปากทำ Model
 • ค่า 3D Digital Scanning
 • รากฟันเทียมซี่เดียว
การรักษา หน่วย ราคา การรับประกัน
รากฟันเทียม + ครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง
รากฟันเทียม + ครอบฟัน(Dentium-Korean) ซี่ ฿45,000 5ปี
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Nobel Biocare-NobelActive-Sweden) ซี่ ฿70,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม-สกรู ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Nobel Biocare-NobelReplace-Sweden) ซี่ ฿65,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน(Replicate) ซี่ ฿160.000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-SLA-Switzerland) ซี่ ฿65,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-Roxolid-Switzerland) ซี่ ฿75,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-SLActive-Switzerland) ซี่ ฿70,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-RoxolidActive-Switzerland) ซี่ ฿80,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
 • รากฟันเทียมหลายซี่
  การรักษา หน่วย ราคา การรับประกัน
  รากฟันเทียม 2 ราก + สะพานฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง (ทดแทนฟัน สามซี่)
  รากฟันเทียม + สะพานฟัน (Dentium-Korean) ซี่ ฿105,000 5ปี
  รากฟันเทียม + สะพานฟัน (Nobel Biocare-Sweden) ซี่ ฿ 145,000-175,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม-สกรู ตลอดอายุการใช้งาน
  รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-SLA-Switzerland) ซี่ ฿ 145,000-155,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
  รากฟันเทียม 2 ราก + สะพานฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง (ทดแทนฟัน สี่ซี่)
  รากฟันเทียม + สะพานฟัน (Dentium-Korean)) ซี่ ฿ 120,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
  รากฟันเทียม + สะพานฟัน (NobelBiocare-Sweden) ซี่ ฿ 160,000-190,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
  รากฟันเทียม + ครอบฟัน (Straumann-Switzerland) ซี่ ฿ 160,000-170,000 ครอบฟัน 5 ปี รากเทียม ตลอดอายุการใช้งาน
 • รากฟันเทียมทั้งปาก
 • กระปลูกกระดูก และอื่นๆ
  การรักษา หน่วย ราคา หมายเหตุ
  รากฟันเทียม
  การปลูกกระดูกทันทีหลังถอนฟัน บริเวณ ฿5,000
  ปลูกกระดูก บริเวณ ฿ 10,000-30,000 ขึ้นกับปริมาณกระดูก และเทคนิกในการรักษา
  ยกไซนัส ร่วมกับการปลูกกระดูก บริเวณ ฿ 15,000-30,000 ขึ้นกับปริมาณกระดูก และเทคนิกในการรักษา
  ปั่นเลือดเพื่อทำ CGF บริเวณ ฿5.000
  การวางแผนและฝังรากฟันเทียม ด้วยระบบสามมิติ(Computer guided implant surgery) ซี่ ซี่แรก 5000 ซี่ต่อไปซี่ละ 800 รวมการแสกนพิมพ์ปากระบบสามมิติ+ถ่ายภาพรังสีสามมิติ และ 3D printing guided แล้ว
  การปลูกเหงือก บริเวณ 7,000-20,000 ขึ้นกับปริมาณ บริเวณ และเทคนิกในการรักษา
  Upgrade ครอบฟันเป็น All ceramic ซี่ +2,500 บาท